Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yürütme Kurulu'nda bulunan üyeler ve özgeçmişleri aşağıdadır:

                                              

PROF. DR. ALİ RIZA ABAY

Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

(1952, Bolu-Kıbrıscık)

1974 yılında Akçakoca Lisesi ve Düzce İmam- hatip Lisesi’nden den mezun oldu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi (İ.Y.İ.E-İlahiyat)’nde 1979 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesinde,1988 yılında işletme yüksek Lisansını, 1993 yılında da sosyoloji doktorasını tamamladı.

 Dr. Abay, M.E.B.’e bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yapmakta iken, 1994 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne Yrd. Doç. olarak atandı. 1997 yılında Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında doçenti olan Abay, 2005 yılında ise Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne Profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Abay, Sakarya Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği yaptı.

2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi kuruluş çalışmalarında etkin görev yapan Prof. Abay, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü kurucu başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü kurucu müdürü oldu. Daha sonra 4,5 yıl kadar Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Yalova Üniversitesi Rektör yardımcılığı da yapan Abay, Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocuk babası olan Abay, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇÖLGEÇEN

Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

1986 yılında Uşak’ta doğdu. Lise eğitimini Uşak Lisesinde, lisans eğitimini 2004-2008 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi hemşirelik bölümünde tamamlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümünde yüksek lisans eğitimini “Sağlıklı popülasyonda IL-1B ve IL-1RN gen polimorfizm frekanslarının saptanması” isimli tez çalışması ile tamamlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimini “Örgütsel vatandaşlık davranışının aile hekimliği uygulamaları açısından önemi: Uşak ilinde bir araştırma” başlıklı tezle tamamlamıştır. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde 2012 yılında başladığı doktara çalışmasını “Psikiyatrik Sosyal Hizmet Ve Hastane – Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uygulamaları (Manisa İli Örneği)” başlıklı tezle tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Öğr. Gör. Mahmut Sami KÖKTAŞ

Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden, 2019 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004-2006 arası SYDV, 2006-2007 arası Erzincan Asker Hastanesi, 2007-2012 yılları arasında Adalet Bakanlığı'nda sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Köktaş, hala Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR

1964 yılında Kayseri’de doğdu. 1982’de Develi İmam Hatip Lisesi’nden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Tefsir dalındaki yüksek lisans çalışmasını 1990’da Marmara Üniversitesi’nde; sosyoloji dalındaki doktora çalışmasını da 2004’te İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.

Çeşitli yayın organlarında aile, sivil toplum, insan hakları, göç ve mültecilik, dezavantajlı gruplar ve İslam dünyasıyla ilgili çalışmaları yayımlandı, tercüme eserleri basıldı. Sivil toplum, Kur’an araştırmaları ve Kafkasya konulu aylık dergiler çıkardı. Hakemli bilimsel Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’nin kurucu editörlüğünü üstlendi.
2000-2008 yıllarında yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nda ve Pendik Belediyesi’nde üçer dönem Sivil Toplum Okulu seminerleri düzenledi. Yüzlerce konferans, radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katıldı.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yedi sene uzman olarak çalıştı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde on beş yıl öğretim elemanı olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında intisap ettiği Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde aile, sivil toplum, insan hakları, göç ve mültecilik konularında dersler vermeye devam etmektedir.
Evli ve dört çocuk babası olup ana dili Çerkesçenin doğu ve batı lehçeleri ile Arapça ve Osmanlıcayı ileri düzeyde, İngilizce ve Farsçayı iyi düzeyde, Rusçayı zayıf düzeyde kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ersin KAVİ

Prof. Dr. Ersin KAVİ, 1977 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme/İktisat alanında 1999 yılında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları alanında 2001 yılında, doktorasını ise yine İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 2006 yılında tamamlamıştır. 2012 yılı itibarıyla Doçent olan Ersin KAVİ, halen Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

 

 

 

 

 

Etiket: yurutme-kurulu