Sanatın Toplumsal İşlevi isimli etkinlik 18 Kasım saat 19:00-21:00 arasında gerçekleştirilecektir. Etkinliğe katılım linki aşağıdaki gibidir:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amS2aTSj-2gMndGzzw6cn72UXsu-J13_b7kRH5Lpo6k81%40thread.tacv2/1668412973267?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%22eac8ed94-4aaf-44a4-892d-3d49163f1302%22%7d

Linki kullanamayanlar için ekip katılım kodu şu şekildedir: zjwuzgd

Etiket: sanatin-toplumsal-islevi-etkinligi